Årsberetningen 2016

Årsberetningen for 2016 med fakta og tal om SABs virksomhed kan hentes her.

Enhver kan låne hos os mod forevisning af gyldigt sygesikringsbevis. De bøger du finder i vores database kan du genfinde i bibliotek.dk og bestille til afhentning på dit lokale bibliotek.

Søg:


Spørgsmål til biblioteket

Vores otte højtkvalificerede fagreferenter står parat til at tage imod dine spørgsmål om katolsk tro og tradition. Send os en mail, eller ring til 33 55 60 90. Jeg håber, I kan finde tid til at svare på et spørgsmål. 

Spørgsmål 

Jeg er oversætter og skal fra engelsk oversætte en tekst, hvor der indgår en bøn. Jeg kan google mig frem til, at det er en almindelig brugt bøn blandt amerikanske katolikker, "Prayer for the apprehensive patient". Bruges den af danske katolikker, og hvordan lyder den i så fald på dansk?

Læs svar og flere spørgsmål

Et bibliotek og to arkiver

Sankt Andreas Bibliotek huser verdens største samling litteratur om og af Niels Steensen, Archivum Nicolai Stenonis. Steensen blev født i 1638 i København. Han var en banebrydende anatom og geolog, og var tilknyttet Medici-hoffet i Firenze. Niels Steensen konverterede til den katolske tro, og er den første første dansker født efter reformationen, som er blevet saligkåret. 

Katolsk Historisk Arkiv består af afleveringer fra bispekontoret, og afleveringer fra sogne og privatpersoner. På arkivets hjemmeside finder du retningslinjer for sognenes håndtering af arkivmateriale.