Sankt Andreas

Apostel. 1. århundrede. Festdag 30. november.
Andreas var fisker fra Betsaida i Galilæa og den først kaldede af Kristus, til hvem han også førte sin bror Simon, senere kaldet Peter (Mark 1,16-18; Joh 1,40-42)

 

Historien - kort fortalt

Den katolske tro blev forbudt i Danmark ved reformationen i 1536. Til trods for forbud og strenge straffe var der alligevel i hele perioden frem mod religionsfriheden i 1849 en undergrundsbevægelse, hvor bøger blev indført og brugt i det skjulte. Biblioteket blev grundlagt 1648, da den spanske diplomat, grev Bernardino de Rebolledo, ankom til København for at tiltræde som gesandt hos kong Christian IV. Han medbragte mange bøger, især teologiske værker. En del af hans bibliotek blev sammen med gesandtskabskapellets liturgiske bøger overgivet til hans efterfølger. Enkelte af disse titler er endnu en del af bibliotekets bogbestand.Denne samling vandrede indtil 1849 fra det ene katolske gesandtskab til det andet. Til trods for ca. 20 flytninger, en eller to brande, skiftende interesse fra de ansvarliges side og som regel en svag økonomi, er det bemærkelsesværdigt, at biblioteket har overlevet og været i udvikling siden grundlæggelsen. Det er sammen med Det Kongelige Bibliotek det ældste bibliotek i Danmark. Fra 1905-1953 hed biblioteket Det apostoliske Vikariats Bibliotek og fra 1953­-2007 Sankt Andreas Bibliotek.I 2007 blev biblioteket sammenlagt med Niels Steensens Bibliotek. 

Illustrationerne på denne hjemmeside er fra bibliotekets største klenodie, Koberger-biblen, trykt i Nürnberg i 1483. Denne værdifulde inkunabel er den 9. af de i alt 18 fuldstændige bibler på tysk, som blev trykt før Luthers Ny Testamente udkom i 1522. 

Sankt Andreas Bibliotek ejes af Ansgarstiftelsen/Den Katolske Kirke i Danmark.
Biblioteket ledes af en bestyrelse, som refererer til biskoppen.

Ejendommen

Bygningen er en af Gammel Kongevejs markante bygninger og opført af garvemester C.W. Messerschmidt i tiden 1852-57. Foran bygningen var et fint lille haveanlæg og med udsigt, som i dag til Sankt Jørgens Sø, der dog dengang for det me­ste henlå som engområde og tjente som græsning for kvæg og kalkunopdræt.
I tidens løb beboedes ejendommen af især kunstnere inden­ for billedkunst og musik. Ejendommen, som blev overtaget af Ansgarstiftelsen 2002, er nu sæde for det Katolske Bispe­dømme København. Sankt Andreas Bibliotek har adresse i stueetagen.

Litteratur

  • Helge Clausen: Two Catholic Libraries in Copenhagen, 1648-1962: St Andrew's Library and Niels Steensen's Library. Library History 2004,20(March),19-32.
  • Helge Clausen: Tre efterreformatoriske katolske biblioteker i København indtil 1962. Bibliotekshistorie 2005,7,60-92.
  • Helge Clausen: " The Written Word is the Most Patient Missionary ...". Catholic Literature and Catholic Public Libraries in Denmark from the Reformation to Vatican II, 1536-1962. Copenhagen, Catholic Publishers, 2006, 345 s. ISBN 87-85213-80-2. (Doctoral Thesis, The Pontifical Academy of Theology in Cracow, The Faculty of Church History)
  • Pierre Grégoire OP: Sankt Andreas Biblioteks historie. Grenaa, Ælnoth, 1996,57 s. (Ælnoths skriftserie m. 5).
  • Barbara Zalewski: Hjemme på Gammel Kongevej, Kleins Forlag 1996.

Download brochure om biblioteket