Samlingen

Sankt Andreas Bibliotek er Det Katolske Bispedømme Københavns offentlige teologiske bibliotek. Det stræber efter at give katolikker og andre interesserede mulighed for at studere de væsentlige aspekter af den katolske teologi samt at holde sig orienteret om den katolske teologis nyere udvikling

Sankt Andreas Biblioteks ressourcer er unikke i Danmark, idet hverken de akademiske biblioteker, specialbibliotekerne eller folkebibliotekerne har en lignende dækning af den katolske litteratur, hverken i dens bredde eller i dens dybde. Samlingen dækker følgende områder:

  • Den katolske Kirkes lære og standpunkter angående aktuelle teologiske, moralske og etiske problemstillinger.
  • Dokumentation af Kirkens skrevne tradition (pavelige og konciliære dokumenter af enhver art, kirkefædre, kirkelærere, øvrige kirkelige forfattere fra oldkirken til nutiden, teologiske hovedværker, kirkehistorie, kirkeret, liturgi osv.).
  • Faktuel information fra fagteologiske leksika og andre specialleksika.

Biblioteket rummer ca. 50.000 bind og er det største offentligt tilgængelige katolske fagbibliotek i Norden.