Dominikanernes klassifikationssystem


Sankt Andreas Biblioteks bøger er opstillet efter et klassifikationssystem udarbejdet af dominikanerordenen. Dette er en naturlig følge af, at ansvaret for biblioteket overgik til dominikanerne i 1953, da det var tanken at bispedømmets teologiske bibliotek skulle udgør grundstammen i et kommende præsteseminarium i Ordrup som skulle drives af dominikanerne. Det er et klassifikationssystem som er skræddersyet til et katolsk teologisk bibliotek, men det er også et system som afspejler dominikanernes vidensunivers. Der findes således særlige afdelinger med dominikanske og franske emner.

Systematikken består af 25 hovedafdelinger, og disse afdelinger afspejler fem hovedgrupper i dominikanernes vidensunivers: Troens kilder, Troens bearbejdelse, Kirkens historie, Troens liv, og Støttefagene. Opstillingssignaturen udformes som en kombination af bogstaver som angiver hovedafdelingen, samt tal som dels angiver et underordnet emne, dels angiver accessionsordenen.

Systematikken


Referenceværker placeres udenfor hovedgruppe i gruppe A.

Den første hovedgruppe er Troens kilder. Her placeres værker om

  • B.  Bibelen
  • C. Læremyndigheden (skrifter fra Vatikanet, teksterne fra koncilerne og bispekonferencerne)
  • D. Katolsk kirkeret
  • E. Liturgi

Den anden hovedgruppe er Troens bearbejdelse
Teologien er anvendelsen af den menneskelige fornuft for bedre at erkende åbenbaringen, og denne proces begyndte med de allerførste kristne tider. Hovedafdelingerne i denne gruppe er ( F)  Kirkefædrene, og (G)  Systematisk teologi.

Den systematiske teologi som vi kender den i dag dukkede først op i middelalderen. Det er den, som er et af bibliotekets kerneområder. Bøgerne i denne afdeling kan klassificeres efter to forskellige principper, enten efter forfatteren eller efter emnet. Dette skal man være opmærksom på, og eventuelt må man søge flere steder når man vil undersøge et bestemt emne. Gruppe G inddeles i Historisk teologi og i Almindelige værker

Historisk teologi omfatter Thomas Aquinas' værker (GA), studier over Thomas Aquinas (GB), og Andre forfattere (GC). Systematikken afspejler således Thomas Aquinas centrale betydning for dominikanerne.

I den store undergruppe Almindelige værker placeres de moderne teologer (GD og GE), enten under den enkeltes navn eller efter monografiserier som Quæstiones disputatæ eller Unam Sanctam. Her finder man Yves Congar, Adrienne von Speyer, Hans Urs von Balthasar, og Karl Rahner. Dernæst følger afsnittene om metodologi (GF) og teologiens historie (GG).

De sidste tre underafdelinger indenfor teologi følger principperne fra Thomas Aquinas' Summa theologica. Her har vi således Gud og Skaberen (GH), Mennesket som Guds skabning (GJ, moralteologi) og Frelsesteologi (GK, systematiske emner).

Til det teologiske område hører også Apologetik eller kontroversteologi (H), Økumeni (I),  samt ikke katolske teologiske værker (J).

Den tredje overgruppe er Kirkens historie
Udover afdeling K,  Kirkehistorie, rummer denne overgruppe også to afdelinger  med personalhistorie: Helgenlevneder (L ) og Biografier (M).

Den fjerde hovedgruppe: Troens liv
I denne afdeling samles bøger om forskellige måder at leve det kristne liv på. Her finder man bøger om Ordenslivet (N ) samt bøger som støtter den enkeltes trosliv,  Opbyggelig litteratur (O). Afdelingerne (P) Homiletik og (Q) Sjælesorg indeholder bøger om teologiens praktiske side.

Den femte hovedgruppe rummer Støttefagene
Teologien står ikke alene. Derfor kan man i biblioteket også finde bøger fra andre fag som  supplerer den teologiske synsvinkel, f.eks. bøger om filosofi, samfundslære, kunst og om andre religioner.