Bøger om og af pave Johannes Paul II i Sankt Andreas Bibliotek

 

Hermed et udvalg af titler i biblioteket. Har man ikke mulighed for at besøge biblioteket kan bøgerne rekvireres via webportalen www.bibliotek.dk, eller ved henvendelse til dit lokale bibliotek. Bed biblioteket indlåne bogen til dig. Det er uden omkostninger for dig.

 

*             *             *

 

 1. Auf, lasst uns gehen!: Erinnerungen und Gedanken / Johannes Paul II ; Deutsch von Ingrid Stampa. - Augsburg: Weltbild, 2004.(223 s.)     Originaltitel: Wstancie, chodzmy!

 

 

 1. Collected Poems / Karol Wojtyla (Johannes Paul II); translated by Jerzy Peterkiewicz. -London: Hutchinson, 1982.

 

 1. Crossing the Threshold of Hope / Johannes Paul II; Edited by Vittorio Messori;  Transl. by Jenny McPhee and Martha McPhee . - London: Jonathan Cape, Random House, 1994.(244 s) indb.

 

 1. Easter Vigil & Other Poems /Karol Jozef Wojtyla (Johannes Paul II); translated by Jerzy Peterkiewicz. -London: Hutchinson, 1979.(64 s.) indb.

 

 1. Ecclesia de Eucharistia: Kirken udspringer af Eukaristien. Om Eukaristien i dens relation til Kirken / Johannes Paul II ; oversat efter den engelske udgave af Hans Thulstrup. - København: Ansgarstiftelsens Forlag, 2004.-(62 s.) uindb.

 

 1. The Meaning of Vocation / Johannes Paul II. - Princeton: Scepter publisher, 1998.

 

 1. Forkynd Evangeliet for al skabningen Pave Johannes Paul II's besøg i Danmark 6.-7. juni 1989/ Johannes Paul II. -København: Ansgarstiftelsen, 1990.(113 s) Note: Taler til og fra paven: Velkomstord: Pavens prædikener i Danmark, ved den nordiske Bispekonference, i økumeniske gudstjenester og møder, ved pavens møde med Nordens unge i Vadstena

 

 

 1. Die Freude, die bleibt: Worte und Bilder der Begegnung / Johannes Paul II. - Freiburg im Breisgau: Herder, 1980.-(111 s)

 

 1. Fruitful and responsible love / Karol Wojtyla (Johannes Paul II). -Middlegren: St. Paul Publication, 1978.

 

 1. Geschenk und Geheimnis: Zum 50. Jahr meiner Priesterweihe / Johannes Paul II; übersetzt von Sigrid Spath. - Graz, Østrig: Styria, 1997.-(117 s.) indb.; ill. Originaltitel: Dono e Mistero

 

 1. Gift and Mystery: On the Fiftieth Anniversary of my Priestly Ordination / John Paul II. -New York: Doubleday, 1997.-(114 s.) indb.; ill. Originaltitel: Dono et Mistero

 

 1. John Paul II's book of Mary / compiled by Margaret R. Bunson. - Huntington: Our Sunday Visitor publishing division, 1996.-206 s. Note: bog i mindre format med korte sentenser af Pave om Maria.

 

 1. Letters to my Brother Priests: Holy Thursday (1979 -1994) / Johannes Paul II; Edited by James P. Socias. - Princeton: Scepter Publishers, 1994.-(256 s) uindb

 

 1. Man and woman He created them: a theology of the body / John Paul II / translation, introduction, and index by Michael M. Waldstein. -Boston, MA: Pauline Books & Media, c2006.(xxx, 735 s.): 24 cm.

 

 1. Meine Botschaft ist Frieden und Liebe: Johannes Paul II in Irland und USA. / Johannes Paul II. -Kevelaer: Butzon & Bercker, 1980.(221 s)

 

 1. Memory and Identity: Personal Reflections / John Paul II. - London: Weidenfeld & Nicolson, 2005.-(x + 198 s.) indb.

 

 1. Over Håbets Tærskel / Redigeret af Vittorio Messori ; oversat af Per Jespersen. - København: Forlaget Scandinavia/Katolsk Forlag, 1995.-(195 s.) uindb.- Originaltitel: Varcare la Soglia della Speranza

 

 1. Pope John Paul II: a reader / edited by Gerald O'Collins, Daniel Kendall, and Jeffrey LaBelle. - New York: Paulist Press, c2007.(x, 262 s.): 23 cm.

 

 

 1. Rise, Let Us Be On Our Way / Joahnnes Paul II; translated by Walter Ziemba. - London: Jonathan Cape, Random House, 2004.(ix + 230 s.) indb.- Originaltitel: Wstancie, chodzmy!

 

 1. Die Schwelle der Hoffnung überschreiten. / Johannes Paul II ; Hrsg. von Vittorio Messori ; Übersetzt von Irene Esters. - Hamburg: Hoffmann und Campe, 1994.- (252 s.) indb.Originaltitel: Varcare la soglia della speranza

 

 1. Sign of contradiction / Karol Wojtyla (Johannes Paul II). - Middlegreen: St. Paul Publications, 1970.-(xii, 206 p.). -  Originaltitel: Segno di contraddizione

 

 1. Sources of renewal: the implementation of the Second Vatican Council / Cardinal Karol Wojtyla (Pope John Paul II) / translated by P.S. Falla. -London: Collins, 1980.(437 s.): 22cm.- Originaltitel: Alla fonti rinnovamento

 

 

Rundskrivelser og apostolske skrivelser på dansk

 

 

 1. Centesimus annus: "100 år" - Katolsk sociallære: Rundskrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, til præsterne og diakonerne, til alle kristne, til alle mennesker af god vilje, i anledning af 100-årsdagen for Rerum Novarum. 01.05.1991 / Johannes Paul II; Oversat af Ruth Plum. - København: Ansgarstiftelsens Forlag, 1991.-(88 s)

 

 1. Dies Domini: Herrens dag: Apostolisk skrivelse til Den katolske Kirkes biskopper, præster og troende om helligholdelsen af søndagen: 31.05.1998 / Johannes Paul II; Oversat af Ruth Plum. - København: Ansgarstiftelsens Forlag, 1998. (42 s) uindb

 

 1. Evangelium Vitae: Livets Evangelium: Rundskrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopper, præster og diakoner, ordensfolk og lægfolk og til alle mennesker af god vilje om det menneskelige livs værdi og ukrænkelighed: 25.03.1995 / Oversat af Ruth Plum / København: Ansgarstiftelsens Forlag, 1998.(71 s) uindb

 

 1. Fides et Ratio: rundskrivelse til den katolske kirkes biskopper om forholdet mellem tro og fornuft / Pave Johannes Paul II. - Kbh.: Ansgarstiftelsens forlag, 2000.(60 s.)

 

 1. Forløserens moder, Redemptoris mater: rundskrivelse fra Pave Johannes Paul II om Jomfru Maria i pilgrimskirkens liv. - Kbh.: Ansgarstiftelsens Forlag, 1987.-(68 s.)

 

 1. Fællesskabet i familien, "Familiaris consortio": apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og de troende i hele kirken--om den kristne families opgaver i verden af i dag. - Kbh.: Ansgarstiftelsens Forlag, 1983. (103 s.) Originaltitel: Familiaris consortio

 

 1. Herren og levendegøreren: rundskrivelse fra Pave Johannes Paul II Om Helligånden i kirkens og verdens liv ; [overs. af Ruth Plum]. -Kbh.: Ansgarstiftelsens Forlag, 1987.(81 s.)

 

 1. Katekese i vor tid / apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke. - Kbh.: Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels Steensens Forlag, 1980.(80 s.) Originaltitel: Catechesi tradendae

 

 1. Kristi mission = Redemptoris missio: Rundskrivelse fra Pave Johannes Paul II om kirkens vedvarende missionsopgave. 07.12.1990 ; Oversat af Ruth Plum. - København: Ansgarstiftelsens Forlag, 1991.-(110 s)

 

 1. Det kristne lægfolk = Christifideles Laici: Eftersynodal apostolsk skrivelse om lægfolkets kald og sendelse i kirken og i verden / pave Johannes Paulus II ; Oversat af Ruth Plum. -København: Ansgarstiftelsens Forlag, 1990.-(136 s) uindb

 

 1. Laborem exercens: Menneskets arbejde: Rundskrivelse fra Pave Johannes Paul II på 90-årsdagen for rundskrivelsen "Rerum Novarum": 14.09.1981 / Oversat af Ruth Plum. - København: Niels Steensens Forlag, 1982.-(66 s)

 

 

 1. Menneskets forløser, "Redemptor hominis": rundskrivelse fra Pave Johannes Paul II til hans brødre i bispeembedet, til præster og ordensfolk, til kirkens sønner og døtre og til alle mennesker af god vilje--ved begyndelsen af hans pontifikat. - Kbh.: Ansgar Stiftelsen; i kommission hos Niels Steensens Forlag, 1980. (79 s.)

 

 1. Mulieris dignitatem: Kvindens værdighed og kald: Apostolisk skrivelse fra Pave Johannes Paul II i anledning af Maria-året: 15.08.1988 / Johannes Paul II; Oversat af Ruth Plum. -København: Ansgarstiftelsens Forlag, 1989.-(73 s) Novo Millennio Ineunte: Ved indgangen til det nye årtusind. Apostolisk skrivelse til Den katolske Kirkes biskopper, præster og diakoner, til mandlige og kvindelige ordensfolk og til alle troende / Johannes Paul II; overs. Ruth Plum. - København: Ansgarstiftelsens Forlag, 2001. (30 s.)

 

 1. Omsorgen for de sociale forhold, "Sollicitudo rei socialis": rundskrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne og præsterne, til ordenssamfundene, til kirkens sønner og døtre og til alle mennesker af god vilje i anledning af 20 årsdagen for Populorum progressio. - Kbh.: Ansgarstiftelsens Forlag, 1988.-62 s.)

 

 

 1. Rig på barmhjertighed, "Dives in misericordia": rundskrivelse fra Pave Johannes Paul II. -Kbh.: Ansgar Stiftelsen; i kommission hos Niels Steensens Forlag, 1982.- (61 s.)

 

 1. Rosarium Virginis Mariæ: Den apostolske skrivelse fra Hans Hellighed Pave Johannes Paul II til biskopper, præster, ordensfolk og alle troende: Om Rosenkransen: 16.10.2002 / Johannes Paul II / Overs.: Ole og Bente Meyer. - København: Ansgarsstiftelsens Forlag, 2003.-(41 s.) uindb.

 

 1. Tertio Millennio Adveniente / Johannes Paul II. -København: Angarstiftelsens forlag, 1997.(24 s.) Note: Om det kommende tredje årtusind. Apostolsk skrivelse til biskopperne, præsterne og de troende til forberedelsen af Jubel år 2000

 

 1. Pave Johannes Paul den Andens skrivelse "På tærsklen til det tredje årtusind": resumé- og studieudgave af Tertio Millennio Ad veniente / IOANNES PAULUS II.- København: Pastoral-Centret, 1997.- (24 s) uindb.

 

 1. Ut unum sint: Rundskrivelse om forpligtelsen til økumenisme / Johannes Paul II; oversat af Ruth Plum -København: Ansgarstiftelsens Forlag, 1997.-(46 s) uindb.

 

 1. Veritatis Splendor: Sandhedens stråleglans: Rundskrivelse fra pave Johannes Paul II til alle den katolske kirkes biskopper om visse af kirkens morallæres fundamentale spørgsmål. 06.08.1993 / Johannes Paul II; Oversat af Ruth Plum. - København: Ansgarstiftelsens Forlag, 1994.-(141 s) uindb.

 

 

Bøger om Johannes Paul II

 

 

 1. Pope John Paul II / Geoge Blazynski. - New York: Dell, 1979.

 

 1. Introducing John Paul II: the populist pope / Peter Hebblethwaite. - London: Fount Paperbooks, 1982.

 

 1. With respect: A doctor's response to a healing pope / Frank Lake. - London: Darton , Longman and Todd, 1982.

 

 1. A man from a far country: A portrait of Pope John Paul II / by Mary Craig. - London: Hodder and Stoughton, 1979.

 

 1. Pave Johannes Paul II / Mary Craig. - Kbh.: Katolsk Forlag, 1980. - Originaltitel: A man from a far country.

 

 1. Pope John Paul II and the Catholic restoration / Paul Johnson. - London: Weidenfeld and Nicolson, 1982.

 

 1. Witness to hope: The biography of Pope John Paul II / George Weigel. - New York: Harper Collins, 1999.

 

 1. His Holiness: John Paul II and the history of our time / Carl Bernstein; and Marco Politi. - Doubleday, 1996.

 

 1. John Paul II / Michael Walsh. - London: Fount, 1995.

 

 1. The Pope in winter: the dark face of John Paul II's papacy / John Cornwell. - London: Penguin, 2005.

 

 1. Portrait of John Paul II / André Frossard; translated by Mary Emily Hamilton. - San Francisco: Ignatius Press, 1990.

 

 1. Pope John Paul II: the biography / Tad Szulc. - New York: Scribner, 1995.

 

 1. Defending human dignity: John Paul II and political realism / Derek S. Jeffreys. - Grand Rapids: Brazos Press, 2004

 

 1. The hidden pope: the untold story of a lifelong friendship that is changing the relationship between catholics and jews: the personal journey of John Paul II and Jerzy Kluger / Darcy O'Brien. - New York: Daybreak, 1998.