Danske katolikker og den katolske tilstedeværelse i Danmark mellem reformationen og Grundloven

Clausen, Helge: Danske katolske konvertitter mellem reformationen og religionsfriheden - med biografier af 266 danske konvertitter. Kbh. Katolsk Forlag, 2023, 425 s.

Clausen, Helge: 393 danske katolikker og katolikker i Danmark : Katolsk biografisk leksikon 1536-2018. Kbh. Katolsk Forlag, 2018, 435 s.

Clausen, Helge: Religionsfriheden og dens vilkår. Katolsk Orientering 1999,25(9),9; (10),4; (11),9.

Clausen, Helge: Tre efterreformatoriske katolske biblioteker i København indtil 1962. Bibliotekshistorie 2005,7,60-92.

Clausen, Helge: "... The Written Word Is the Most Patient Missionary ...": Catholic Literature and Catholic Public Libraries in Denmark from the Reformation to Vatican II, 1536-1962. Copenhagen, 2006, 345pp. [Doctoral Thesis, Faculty of Church History, Pontifical Academy of Theology, Cracow]

Frosell, P. Hampton: St. Knuds kapel i Rom (i: Jørgen Nybo Rasmussen et al.: Sankt Knud Konge. Kbh., 1986, s. 83-99).

Frosell, P. Hampton: Diplomati og religion. Gesandterne for de katolske magter og deres kirkepolitik i Danmark c. 1622-1849. Kbh., 1990, 87 s.

Garstein, Oskar: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia I-IV. Vol. I-II: Oslo, 1963-80, 413, 626 s. Vol. III-IV: Leiden, 1992, 462, 833 s.

Garstein, Oskar: Klosterlasse. Stormfuglen som ville gjenerobre Norden for katolisismen. Oslo, 1998, 487 s.

Gigas, Emil: Grev Bernardino de Rebolledo, spansk Gesandt i Kjøbenhavn 1648-1659. Kbh., 1888, 415 s. [Doktorafhandling, Københavns Universitet]

Hansen, Johs.: Skt. Ansgars Kirke i hundrede Aar. Kbh., 1942, 131 s.

Helk, Vello: Laurentius Nicolai Norvegus S.J. En biografi med bidrag til belysning af romerkirkens forsøg på at genvinde Danmark-Norge i tiden fra reformationen til 1622. Kbh., 1966, 517 s. [Doktorafhandling, Aarhus Universitet]

Holzapfel, Helmut: Unter nordischen Fahnen. Die Militärseelsorge der Jesuiten in den nordischen Länderne im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Paderborn, 1954, 235 s.

Holzapfel, Helmut: Ansgars gamle kirke 1500-1800 i billeder og tekst. Kbh., 1963, 72 s.

Jockenhövel, Klaus: Rom - Brüssel - Gottorf. Ein Beitrag zur Geschichte der gegenreformatorischen Versuche in Nordeuropa 1622-1637. Neumünster, 1989, 245 s.
(Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins; 92)

Metzler SJ, Johannes: Die apostolischen Vikariate des Nordens. Paderborn, 1919, 337 s.

Nissen, Eduard A.: Den katolske menighed i Fredericia 1674-1962. Særtryk af Vejle Amts Aarbog 1962, 59 s.

Otto, S.J., Alfred: Jesuitterne og Kirken i Danmark i det 17. og 18. Aarhundrede. Kbh., 1940, 42 s.

Oversigt over kirkens historie i Danmark (i: Katolsk håndbog for Danmark 1983. Kbh., 1983, s. 21-31).

Religionsfrihed i 150 år. En jubilæumshilsen fra danske katolikker og baptister. Red. af Jørgen Nybo Rasmussen. Grenaa, 1999, 120 s. (Ælnoths skriftserie nr. 9) [Heri bl.a. Nybo Rasmussen, Jørgen: Katolikkers retsstilling fra reformationen til grundloven, s.10-37); Clausen, Helge: Carl Augustin Høffding Muus - en konvertit, som måtte gå i landflygtighed i 1839, s. 92-106].

Weinreich, Oliver og Helge Clausen: Ein Däne an der Universitätsbibliothek Würzburg: Carl Augustin Høffding Muus (1796-1885). Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst 2005,57,236-247.

Zornhagen, Johannes: Stemmer fra Reformationstiden. Dronninglund, Queenswood, 2003, 157 s.